Visjon og verdier

 

Bedehuskirken Lyngdals visjon og verdier

Vårt mål: Vårt mål er at alle skal få høre om Jesus og bli kjent med ham. Vi ønsker å dele god bibelsk forkynnelse som fører til et liv som Jesu etterfølgere!

I 2023 vedtok vi en strategi- og handlingsplan for perioden 2023-2027. Vi ser fellesskapdisippelgjøringevangeliseringtjenestegjøring og tilbedelse som fem naturlige funksjoner i den kristne forsamlingen:

Fellesskap (Ef. 2, 19)
Vi som hører til fellesskapet kommer sammen og oppmuntrer og inspirerer hverandre. Vi ønsker at nådegavene er i funksjon, at vi viser personlig omsorg for hverandre og at fellesskapet bidrar til at vi kommer nærmere Gud og hverandre.

Disippelgjøring (Matt. 28, 20)
Vi ønsker å lede alle til  følge Jesus i livets ulike sider og situasjoner, og la Han få prege våre valg. Vi ønsker at alle i forsamlingen, i alle aldre, setter Jesus først. Vi ønsker at alle i forsamlingen blir bevart og utrustet til å vinne andre, og vi er villig til  bruke tid og ressurser på undrvisning av mennesker i alle aldre. 

Evangelisering (Apg. 2, 21)
Vi ønsker å fortelle mennesker om Jesus slik at nye tar imot og blir frelst. 

Tjenestegjøring (Ef. 4, 12)
Vi ønsker å vise Jesu kjærlighet til andre mennesker. Vi ønsker at vi alle viser Guds kjærlighet itl andre ved å komme deres behov i møte, som for eksempel gjennom diakonalt arbeid. 

Tilbedelse (Joh. 4, 23-24)
Gjennom sang og bønn ønsker vi å ha Jesus som retning for takk og lovprisning. Vi tilber Gud for den Han er og det Han har gjort for oss, og vi er bevisst Guds kjærlighet, hellighet, verdighet og herlighet.

 

Viss du vil lese mer av innholdet i vår strategi- og handlingsplan, kan du lese her.

 

 

Powered by Cornerstone