Logoskveld

Hva er Logoskveld? 


Logoskveld er bibelundervisningkvelder, hvor vi ønsker å sette fokus på og gi mer dybdekunnskap om Bibelen. Kvelden er delt opp i to undervisningsdeler, hvor det mellom delene vil være enkel bevertning.

Årets tema er 'I Paulus' fotspor'. Gjennom Logoskveldene dette året ønsker vi å ta for oss Paulus sine småbrev. Vi ønsker at dere skal få større innsikt i disse; når er de skrevet, hva er konteksten de er skrevet i og hva budskap ønsker Paulus å formidle gjennom disse brevene? 
 

Velkommen skal du være til årets Logoskvelder!

Powered by Cornerstone