Bli medlem

Du er hjertelig velkommen inn i fellesskapet vårt om du er en gjest som er innom på besøk, om du kommer innom fra tid til annen, eller om du ønsker å ha forsamlingen vår som ditt åndelige hjem. Vi har forståelse for at vi har ulike behov og ønsker for deltakelse i et kristent felleskap.

Hvem er medlemskap for?

Medlemskap er for deg som ser på Bedehuskirken Lyngdal som ditt åndelige hjem, og som ønsker å forplikte deg til felleskapet ved å bidra i bønnetjeneste, givertjeneste og andre tjenester ut fra din livssituasjon og de nådegaver og ressurser du har.

Du kan bli medlem dersom du er døpt i Den treenige Guds navn, bekjenner den kristne tro og gir din tilslutning til forsamlingens vedtekter. 

Bedehuskirken Lyngdal er en selvstendig, evangelisk luthersk menighet som er tilsluttet Indremisjonsforbudet, Misjonssambandet og Normisjon. Alle tre organisasjonene har sine eksterne trossamfunn. Det betyr at Bedehuskirken Lyngdal ikke er et trossamfunn, og medlemmer står fritt til å stå som medlemmer i de nevnte trossamfunnene eller andre trossamfunn (bl.a. DNK). Vi oppfordrer med frimodighet at du blir del av en av våres organisasjoners trossamfunn, da dette vil styrke deres stemme i samfunnet og deres økonomiske situasjon.

Hva innebærer et medlemskap?

Bli medlem av et trosamfunn?

Ønsker du en kirkerettslig tilknytning til en av våre organisasjoner, kan du følge en av linkene under:

Bli medlem av NLM trosamfunn

Bli medlem av ImF trosamfunn

Bli medlem av Normisjon trosamfunn

Vi tror på tilhørighet, felleskap og eierskap. Derfor oppfordres de som har Bedehuskirken Lyngdal som sitt åndelige hjem å stå som medlem.

Som medlem gir du uttrykk for at du ønsker å ta imot hjelp og veiledning fra felleskapet, og at du vil bidra med hjelp og veiledning inn i felleskapet. Du kan forvente av oss som fellesskap at vi tjener medlemmene og menigheten med forkynnelsen av Guds ord og regelmessig utdeling av nattverden. Som fellesskap ønsker vi å oppmuntre, hjelpe og veilede våre medlemmer i livet som kristen. Her har pastor og eldsteråd et særlig ansvar. Videre tilbyr vi medlemmer dåp, konfirmasjon, ekteskapsvelsignelse, sjelesorg og gravferd.

Medlemmer betaler en medlemskontingent til menigheten, og får med det stemmerett på årsmøtet fra fylte 15 år. Som medlem er også med å lede menighetens arbeid fremover ved å bruke sine nådegaver, og medlemmer kan ha verv i styrer og eldsteråd.

Dette er forventinger vi har til hverandre som medlemmer i Bedehuskirken Lyngdal

1) Bekjennelse og tro: At hvert medlem er døpt og har en personlig kristen bekjennelse. Vi anerkjenner Bibelen som høyeste autoritet for liv og lære.

2) Verdier og visjon: Bedehuskirken Lyngdal har nedskrevet sine visjoner og verdier. Vi arbeider sammen for holde fast på våre felles verdier, og mot å realisere vår visjon. Åpenhet for å framføre ulike synspunkter er en viktig del av et menighetsfellesskap. Dersom det oppstår uenighet ved verdier og visjon, ønsker vi at det først opprettes dialog med pastor og eldsteråd slik at vi sammen kan se på utfordringen.

3) Eget åndelig liv: Som medlem i Bedehuskirken Lyngdal prioriterer vi å regelmessig å gå på søndagsmøtet, søke nattverden, delta i et småfellesskap, samt ha et aktivt forhold til bønneliv og bibellesning. Vi oppfordrer også til medvandring med en annen troende. Bedehuskirken Lyngdal vil legge til rette for at alle som ønsker det kan være med i et småfellesskap.

4) Givertjeneste: Som medlem i Bedehuskirken Lyngdal forventer vi en ordnet givertjeneste til menigheten og misjonen. Vi anbefaler Bedehuskirken Lyngdal givertjeneste kalt «fordelt giveravtale». Enhver «gir etter evne» (2. Kor. 8,3) og strekker seg mot det å gi «tiende». Tid og tjenester er også måter å gi til Guds Rike på.

5) Tjenester: Som medlem i Bedehuskirken Lyngdal forventer vi av hverandre at vi deltar i oppgaver som er knyttet til søndagsmøtet eller annet menighetsarbeid, samt fellesoppgaver i menigheten. Enhver tjener Gud og fellesskapet ut fra nådegaver, utrustning og livssituasjon.

Ønsker du å bli medlem?

Du er hjertelig velkommen til å bli medlem hos oss. Før medlemskapssamtalen, vil vi anbefale deg å lese våre vedtekter og visjoner og verdier. For å bli medlem, tar du kontakt med pastor Steffen Dyve. Sammen med han finner du et tidspunkt for en medlemskapssamtale. Etter denne vil du bli invitert til å melde deg inn i vår menighet.

Ta kontakt med pastor Steffen Dyve her.

Årlig medlemskontigent:

Medlem under 15: Ingen årlig kontigent

Medlem 15+: 100 kr

 

 
 

 

Powered by Cornerstone