Bli med i tjeneste

Det meste av aktiviteten i Bedehuskirken Lyngdal er basert på frivillige som ønsker å dele av sin tid og sine ressurser. Det er disse tjenestegruppene som sørger for at kirka vår blir et godt sted å være, og som hjelper oss å se andre og nå ut til nye mennesker med det gode budskapet om Jesus. Det er plass for deg i tjeneste, med den du er. Vi ønsker å invitere deg, med de talentene du har, til å bidra i fellesskapet og dugnaden det er å være kirke. I en tjenestegruppe blir du del av et arbeidsfellesskap med faste oppgaver.

Våre tjenester

Der er flere ulike tjenester som man kan engasjere seg i. Ta gjerne kontakt med en i lederskapet eller pastor, og ta en prat om hva du ønsker å bidra med, og hvilke behov som finnes i fellesskapet. Du er også velkommen til å komme med forslag om noe du kan bidra med, men som alternativene under kanskje ikke dekker. Du kan også registrere deg via linken nederst på siden, så tar vi kontakt med deg! 
Under kan du lese om de ulike tjenestene:

Møteleder

En viktig rolle i gudstjenesten og andre møter er møtelederen. Hver søndag er det en person som har ansvar for å geleide oss gjennom gudstenesten. Møtelederen har ansvar for at de som er engasjerte i gudstenesten får den informasjonen de trenger i forkant av møtet, og avtaler med lovsangsteamleder hvilke sanger de skal bruke. Møteleder har også dialog med den som skal tale og eventuelle andre bidrag inn i gudstenesten.

Lovsang

I lovsangstjenesten er det ulike team som er med å leder forsamlingens allsang. Sammen med møteleder finner de sanger til gudstenestene, og her er du velkommen både om du spiller et instrument eller om du synger. 

Møtevert

Som møtevert ønsker du folk velkommen og ikke minst ser de som kommer! Møteverten er en person som er tilgjengelig viss det skulle være noen spørsmål, behov for å sette fram stoler eller annet som de tilstede skulle ha behov for å ha hjelp til.

Bønnetjeneste

Før hver gudstjeneste kl. 10.30 er det bønnemøte hvor det er særlig fokus for å be for gudstjenesten. Dette er du som blir med i denne tjenesten ansvarlig for. I tillegg er du under møtet i bønn for gudsjenesten. Etter gudstjenester ønsker vi at du som er med i denne tjenesten også er tilgjengelig for forbønn for de som måtte trenge det. 

Søndagskaffe

Etter gudstenestene i Bedehuskirken har vi god tid til kaffimat og sosialt fellesskap. Om du er med i tenestegruppen for søndagskaffe, er du med å tilrettelegg for nettopp denne stunden med å lage til kaffe og noe attåt kaffen. 

Teknikergruppe

Tjenestegruppen for teknikk styrer lyd og bilde under gudstenesten og under andre arrangement, og har ansvar for det tekniske i forsamlingen. 

Grafisk innhold

Er du interessert i å lage grafisk innhold til f.eks sosiale medier, er dette en tjeneste for deg. Ved å være del av denne tjenesten er du ansvarlig for å oppdatere våre sosiale medier-plattformer, men også være med å vedlikeholde nettsiden vår, utforme promomateriell, og ellers lage grafisk innhold for Bedehuskirken.

Pyntekomité

Ofte er det arrangement og tilstelninger som kan kreve noe ekstra pynting. Har du en estetisk sans, og synes slik er givende, kan du melde deg til å være del av en pyntékomité.  

Vaskelag

Vaskelagene gjør en viktig jobb for at folk som oppholder seg på bedehuset skal ha en trivlig og ren plass å være. Kunne du tenkt deg å svingt moppen eller tatt en runde med støvsugeren i blant, er du varmt velkommen med på et vaskelag. Har du et vaskelag klart som kan bli med i rulleringen, er du også velkommen til å melde dette inn!

Awana

Som leder i Awana får du være med og vise kommende generasjon hva og hvem vi tror på. I Awana i Bedehuskirken så vil vi gjerne at hvert barn som kommer skal bli sett og vite at de er velkomne. Awana er delt i fire grupper. Du kan lese mer om Awana her.

Kongetorsdag

Kongetorsdag er for barn opp til 4. klasse, og er annenhver torsdag på bedehuset. Disse torsdagene inneholder barnekor, legobygging og snekring, for å nevne noe. Du kan lese med om Kongetorsdag her

BAM!

BAM! er for barn som går på 5.-7.trinn, og er annenhver mandag på bedehuset. Du kan lese mer om BAM! her.

Konfimarsjon

I Bedehuskirken driver vi konfirmasjonsarbeid. Annenhver torsdag gjennom året samles konfirmantene og får bibelbasert undervisning om ulike temaer, spiser god mat sammen og har det gøy. Kunne du tenkt deg å bidratt innmot denne gruppen, kan du bli med i vår konfirmantarbeid. Du kan lese mer om dette her.

KALL

Er du glad i aktivitet, kan det å være leder i KALL være noe for deg. Hver fredag gjennom skoleåret samles en gruppe unge-voksne seg til fysisk aktivitet. Den første fredagen i måneden er det sosialkveld på Bedehuset med mat og brettspill. Med tiden håper vi også å få til et tilbud for ungdomsskolen også. Kunne du tenkt deg å blitt med for å få dette til, er du hjertelig velkommen med! 

Logoskveld

Gjennomåret arrangerer vi Logoskveld, som er bibelundervisning med kveldsmat. Kunne du tenkt deg å bidratt inn mot disse, med for eksempel å være møteleder eller lage til kveldsmat, kan du bli med i Logoskveld-gruppen. 

 

Bli frivillig - registrer deg her 

 

Powered by Cornerstone