Gudstjeneste

Vi har gudstjeneste hver søndag kl. 11.00. Dette er hovedsamlingen i løpet uka. Der ønsker vi at alle generasjoner skal være med. Her virkeliggjøres tanken om at man skal oppleve «en menighet».

I løpet av måneden har vi litt ulikt fokus i gudstjenestene (nattverd, forbønn, misjon) og hver måned har vi en Storsamling.

En Storsamling er en gudstjeneste for ALLE generasjoner, både store og små! På disse gudstjenestene er det ikke Awana. 

På de fleste av søndagene, foruten om Storsamling, har barna egen gudstjeneste/søndagsskole. Hos oss bruker vi Awana sitt søndagsskolekonsept.

Powered by Cornerstone